ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ, ПОЛІТИКА КОНФЕДЕНЦІЙНОСТЙ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 м. Київ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічний договір (далі – Оферта,  договір) являє собою офіційно відкрита пропозиція ФОП Мельник Аліни Юріївни, надалі «Виконавця» на сайті домена: http://orgconsultation.com  з надання Інформаційних послуг за допомогою програмного забезпечення сайту і відповідних йому доменів: http://orgconsultation.com , (далі – Сайт) юридичним та / або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на перерахованих нижче умовах,  шляхом надання інформації через очні заходи або онлайн вебінари (у форматі лекції, семінару, майстер-класу, тренінгу чи он-лайн уроку), чи в змішаній формі – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, визначених ним на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника вебінару в запису – за встановлену плату.

1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до визнання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього договору на надання інформаційних послуг.

1.5. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) онлайн-сервісу інформаційних послуг, що є предметом даного Договору.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни, що вживаються в такому значенні:

Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт – інтернет-сайт и і на сайті домена: http://orgconsultation.com який використовуються Виконавцем на правах власності.

Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов оферти для участі в тематичних тренінгах в форматі вебінарів, супутніх їм семінарах в форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в запису), і супутніх інформаційних послуг Виконавця в формі приватних або групових консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв’язок і відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами (VoIP), використовуючи технології пірінгових мереж (SKYPE, Google Meet, ZOOM та YouTube, Facebook чи/або Instagram- консультації), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній оплаті Інформаційної послуги.

Виконавець – інтернет-сайту на сайті домена: http://orgconsultation.com.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається як Акцепту цієї Оферти.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному очному та / або онлайн форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару (у форматі  лекції, семінару, майстер-класу, тренінгу чи он-лайн уроку) за плату.

 1. ЦІНА ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ.

4.1. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця.

4.2. Надання послуг здійснюється на умовах 100% передоплати, можливий розрахунок частками.

4.3. Користувач здійснює акцепт оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати послуг, відповідно до п. 4.2. Договору.

4.4. Платежі за цим договором здійснюються одним із способів запропонованих Замовнику, при натисканні кнопки «Оплатити», які включають в себе:

– оплату електронними грошима;

– оплату через платіжні термінали або інтернет-банкінг;

– оплату на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр;

– оплату через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб);

– інші способи оплати за попереднім погодженням з Виконавцем.

 1. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

5.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті (передає запис вебінару або надає доступ в закриту зону сайту, шляхом передачі паролів доступу), за умови 100% передоплати цієї послуги.

5.2. Види і способи оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті Виконавця.

5.3. При бажанні, Замовник може скористатися послугою Розстрочка оплати Інформаційних послуг. Додаткова інформація про дану послугу при її наявності буде вказана на сторінках сайту домена: http://orgconsultation.com. У такому випадку прийняття оферти Замовником відбувається з моменту оплати їм першого платежу.

5.4. Участь Замовника підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у он-лайн заході у форматі  вебінару надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн заході вебінарі.

5.5. У разі, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів Замовник по тій або іншій причині не отримав доступу до Інформаційної послузі, йому необхідно звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою на сайті http://orgconsultation.com

5.6. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару в термін, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

5.7. Цей публічний електронний договір оферта має силу акта про надання послуг. Ухвалення послуги здійснюється без підписання відповідного акта.

5.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в будь-якому очному заході та/ або он-лайн вебінарі без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час очного заходу та / або вебінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників он-лайн заходу вебінарі, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання, публікації наданих інформаційних послуг (вебінарів, відеофайлів з очних заходів, текстів) в будь-яких інших виданнях, в блогах, на особистих сайтах, сторінках в соціальних мережах в будь-якому вигляді.

5.9. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в очному заході і / або вебінарі в разі встановлення факту поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю в очному заході і / або вебінарі, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.

5.10. Після закінчення періоду участі у заході, сплаченого Замовником, посилання доступу до інформації та матеріалів, отриманих Замовником у зв’язку з участю в очному заході і / або вебінарі повторно не надаються.

 1. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

6.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливе за умови створення їм на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім’я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

6.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: info@orgconsultation.com                                                                                                                        

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику доступ до Сайту http://orgconsultation.com

з використанням облікового запису Замовника.

7.2. Виконавець в процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов’язки з технічного супроводу трансляції онлайн вебінару.

7.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

7.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про надання послуги на його вимогу.

7.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення заходу та / або вебінару, і \ або кількість інформації (занять) у курсі заходи і / або вебінару, попередньо повідомивши Замовника, шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Замовника.

7.6. Виконавець має право змінювати тривалість заходу і / або вебінару і / або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника.

7.7. Виконавець має право продовжити терміни проведення заходу та / або вебінару, повідомивши про це Замовника.

7.8. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника в разі порушення ним правил заходу та / або вебінару, зазначених в п. 8.2. даної Оферти без повернення внесеної плати.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті http://orgconsultation.com. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

8.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не передавати третім особам, а також не використовувати у будь яких цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними у зв’язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

8.3. Замовник зобов’язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного персонального комп’ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, не залежних від Виконавця (зокрема через невиконання  п. 7.1 даної Оферти).

8.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини за відплатним надання послуг.

8.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і при доведеності зазначеної обставини.

8.6. Всі претензії щодо якості наданої Інформаційної послуги повинні направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою подачі заявки на сайті http://orgconsultation.com Термін розгляду претензії (ій) Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) днів (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією і про задоволення вимоги про повернення грошових коштів .

8.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Грошові кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника в платіжних системах, кредитну карту, особистий рахунок, або інші реквізити узгоджені сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються за умови спрямування Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде вислана Замовнику листом по електронній пошті. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою в відсканованому електронному вигляді треба надіслати електронною поштою Виконавцю (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf) . Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов’язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційної організації (банку), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності в заяві відомостей, необхідних для здійснення повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 7.8.

8.8. Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, зазначений Замовником, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану і відскановану заяву Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов’язків щодо повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 1. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ. ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Інформаційної послуги.

10.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

10.3. Виконавець в ході надання Інформаційної послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» – певних дій Замовника, що плануються і доручених Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення очного заходу і / або онлайн-вебінару, коли купують досвід вирішення конкретних завдань в рамках теми, оцінки рівня здібностей Замовника, а також для інших цілей Виконавця. «Домашні завдання» направляються Замовнику за допомогою електронного зв’язку: на електронну пошту або іншим способом, обговорюються окремо в кожному випадку.

10.4. Невиконання або неналежне виконання Замовником «домашніх завдань» є для Виконавця підставою для відмови в поверненні коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не обґрунтовувалося вимога Замовника, що беззастережно приймається сторонами.

10.5. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення коштів припиняється після закінчення 10 (десяти) календарних днів з моменту початку очного заходи і / або вебінару (тобто першого дня відвідування і / або отримання паролів доступу до закритої зони сайту, де знаходяться записи тренінгу ), що беззастережно приймається сторонами. Для деяких курсів та тренінгів даний термін може бути скорочений Виконавцем до 7 (семи) календарних днів, про що Виконавець зобов’язаний явно сповістити Замовника перед набуттям ним даного тренінгу або курсу. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.

10.6. Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг втрачають силу при переході з одного курсу навчання на інший.

10.7. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів, внесених в якості оплати за вебінар у записі, за винятком виробничого браку і інших механічних пошкоджень, що виникли не з вини Замовника і до передачі йому цифрового оптичного носія з записом очного заходу і / або вебінару, Виконавцем не розглядаються .

10.8. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів повинні бути спрямовані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного терміну. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем розглядатися не будуть.

10.9. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною і не підлягає розголошенню та / або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим пунктом Договору, Сторони погоджуються, що Виконавець має право розміщувати зображення логотипу Замовника (при наявності) і / або його ім’я / найменування на інтернет-сайті Виконавця в розділі “МІй Блог”.

 1. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладання цього Договору та унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця ( та/або провідного очного заходу та/або вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

11.2. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 11.3. Договору, термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЙОГО ПРИПИНЕННЯ, ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набуває чинності з моментуз  заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця за адресою: http://orgconsultation.com    і діє 1 (один) рік, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то термін дії цього Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

12.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Пропоновані можливості та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Пропоновані можливості, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на інтернет-сайті за вказаною в п. 13.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змін не визначено додатково при такому розміщенні. Виконавець повідомляє Замовника про зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликання оферти шляхом оповіщення на електронну адресу Замовника.

12.3. Договір може бути достроково розірваний:

 – У будь-який час за згодою Сторін;

– З ініціативи однієї із Сторін у разі порушення іншою стороною умов договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови договору, відповідного письмового повідомлення іншої Сторони;

– З ініціативи однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору – З інших підстав, передбачених цією офертою (Договором).

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

13.2. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

13.3. До даного договору застосовується законодавство України.

13.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ (згідно ч. 1 ст. 7 ЗУ № 675 «Про електронну комерцію»)

Фізична особа-підприємець Мельник Аліна Юріївна

Україна, 03127, Київ, вул. Героїв Оборони 7, кв. 8

info@orgconsultation.com

Платник єдиного податку (3 група)

РНОКПП 2833109624

р / р UA 05 322001 00000 2600 3310 0075 35 в AT “УНІВЕРСАЛ БАНК”

МФО 322001 ОКПО Банку 21133352

+38 067 236 08 10

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Загальні положення

Психолог Мельник Аліна Юріївна, яка зареєстрована як юридична особа і діє відповідно до вимог законодавства України (далі – «ФОП Мельник») приймає на себе зобов’язання стосовно захисту персональних даних всіх осіб, які відвідали цей сайт (далі – «Сайт»), у зв’язку з чим прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сайту кожному користувачеві. У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення ФОП Мельник обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія ФОП Мельник з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у користувача щодо практики захисту персональних даних.

Збір та використання персональних даних

При використанні користувачем Сайту ФОП Мельником здійснюється обробка даних користувача, а саме:

– файли cookie;

– ір-адреси;

– параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості стосовно трафіку користувача не обробляються і не зберігаються. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації. ФОП Мельник не збирає персональні дані, що розкривають расову чи етнічну приналежність, політичні переконання, релігійні чи філософські вірування, чи членство в професійних спілках, генетичні дані, біометричні дані з метою єдиної ідентифікації фізичної особи, дані стосовно стану здоров’я чи дані про статеве життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації. ФОП Мельник збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Обробка персональних даних

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних Сайту. Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою ФОП Мельник: Україна, м. Київ, вул. Героїв оборони 7, кв. 8.

Цілі використання персональних даних

Персональні дані користувача використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. Після того, як суб’єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

Використання файлів cookie

Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп’ютері поки користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто, зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

Важливо:

• при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;

• у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;

• відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

ФОП Мельник дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним. Для цього ФОП Мельнику необхідно за допомогою файлів cookie проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе ФОП Мельник поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сайту.

ФОП Мельник використовує такі категорії файлів cookie:

– строго необхідні файли cookie – потрібні для пересування користувача по веб-сторінці, здійснення пошуку по Сайту, здійснення запам’ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.

– експлуатаційні файли cookie – агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: з якого пристрою зайшли на Сайт, час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д. Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

– функціональні файли cookie – використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивних взяємодіях (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами. Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам’ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.

– цільові файли cookie – використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту. Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

– сookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, ФОП Мельник користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Google,  Facebook, Twitter, Instagram та інші. Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті. Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Умови використання Google Analytics – http://www.google.com/analytics/terms/ru.html

Управління файлами cookie:

Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того, щоб їх відключити скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement

Mozilla Firefox – https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru

Opera – http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html

Safari for macOS – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Важливо:

конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися; варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie; відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту. Щоб звернутися до ФОП Мельник з приводу використання файлів cookie, відправте повідомлення по електронній пошті на info@orgconsultation.com. Інформація про користувачів, яка отримана за допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

При використанні користувачем Сайту на його сторінках можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані користувача. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача.

Такими інтернет-ресурсами можуть бути:

– системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.);

– соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+);

– чат-боти (ManyChat, Chatfuel та ін.).

Використання зазначених сервісів ФОП Мельник необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів ФОП Мельник не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого акаунта чи профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).

Безпека неповнолітніх

Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. ФОП Мельник дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв’язку з чим ФОП Мельник звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використанні Сайту.

Взаємодія ФОП Мельник з третіми особами стосовно персональних даних

ФОП Мельник не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. ФОП Мельник розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми ФОП Мельник. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим ФОП Мельник рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

Конфіденційність активності суб’єкта персональних даних на Сайті

Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу або електронну пошту користувача, захищені відповідно до законодавства.

Захист персональних даних

ФОП Мельник використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, ФОП Мельник не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання ФОП Мельник. ФОП Мельник забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці такої інформації та даних, їх випадковій втраті, знищенню або пошкодженню. ФОП Мельник надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог ФОП Мельник. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних, на обробку цих даних або відповідно до вимог закону. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

Права суб’єкта персональних даних

ФОП Мельник доводить до відома користувача про його права як суб’єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, які були Вами надані ФОП Мельник відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються ФОП Мельник, будь ласка, звертайтеся до ФОП Мельник: електронною поштою на info@orgconsultation.com або напишіть листа на адресу: 03127 м. Київ, вул. Героїв Оборони 7,кв.8.

Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики ФОП Мельник буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.